Privacy Beleid

1. Inleiding Bij Richard Schultz Meubelmakerij (RSM) hechten wij veel waarde aan uw privacy. Dit privacybeleid beschrijft hoe wij uw persoonlijke gegevens verzamelen, gebruiken en beschermen.

2. Gegevensverzameling Wij verzamelen persoonlijke gegevens zoals naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer wanneer u een aanvraag of bestelling plaatst.

3. Gebruik van Gegevens Uw gegevens worden gebruikt voor orderverwerking, communicatie en het verbeteren van onze diensten. We delen uw gegevens niet met derden, behalve wanneer dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de overeenkomst of wettelijk verplicht is.

4. Beveiliging RSM neemt passende maatregelen om uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang en misbruik.

5. Bewaartermijn Wij bewaren uw gegevens niet langer dan noodzakelijk is voor de doeleinden waarvoor ze zijn verzameld.

6. Rechten U heeft het recht om uw gegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Neem hiervoor contact met ons op via de contactgegevens op onze website.

7. Wijzigingen RSM behoudt zich het recht voor om dit privacybeleid te wijzigen. Wijzigingen worden op onze website gepubliceerd.

8. Contact Voor vragen over ons privacybeleid kunt u contact met ons opnemen via de contactgegevens op onze website.